0

Celá země je plná jeho slávy

Křesťanský kalendář 2019
 
Každý měsíc roku 2019 nás může provázet krásná fotografie a text z Bible, který nám připomene Boží velkolepost.

„Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.“ Izajáš 40,28

Cena: 110 Kč
Vazba: kroužková vazba Rozměr: 450×315 mm Počet stran: 28 Váha: 0 Kg