Advent-Orion

Aktuality

 • 28.března 2018

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion

  Rozsáhlá publikace z pera lékaře, vědce a uznávaného lektora Neila Nedleyho představuje informace a postupy, které mohou změnit náš život k lepšímu. Zde je několik úryvků z autorovy předmluvy:

  "Dnešní  doba  nepřeje  hlubokým  myšlenkám.  Objektivní  a  ukázněné uvažování v širokých souvislostech se stalo věcí minulosti. Kritické myšlení i emoční pohoda však nemusejí být ztraceným uměním. Díky porozumění a následné aplikaci principů, které vám budou představeny, můžete dosáhnout špičkových duševních výkonů.

  Ztracené umění myslet je na současném trhu tou nejucelenější knihou o emoční inteligenci. Je rozdělena do tří hlavních oblastí, kterým je nutné se věnovat, pokud nám jde o emoční i mentální zdraví. První část se zabývá našimi skutečnými myšlenkami, a to s důrazem na myšlenkové vzorce, které narušují naše emoční zdraví. Následující oddíl popisuje chování, které silně ovlivňuje naše psychické schopnosti. Nakonec se budeme zabývat principy, které našemu mozku umožňují vyrovnat se například se zásadními změnami v životě nebo nečekanou ztrátou, umožňují udělat obtížná rozhodnutí nebo upravit svůj styl života. Všechny tři uvedené oblasti jsou velmi důležité. Trojnožka ztrácí svou stabilitu, pokud jedna noha chybí. Podobně i snaha aplikovat pouze část toho, co tato kniha popisuje, povede k nerovnováze jak emoční, tak myšlenkové. 

  Kniha pojednává o celostním přístupu k člověku a aplikaci tohoto přístupu v životě a terapii. Proto je velmi vhodná pro zdravotníky, obzvláště pak pro profesionály zabývající se duševním zdravím. Ti jistě ocení i detailní návody a četné odkazy. 

  Cílem této knihy je zlepšení vaší emoční i obecné inteligence, což obvykle vede ke zvýšení úspěšnosti v životě. Principy zde popsané mohou pomoci nejen lidem nábožensky zaměřeným, ale i těm žijícím úplně nenábožensky. Prosím vás, abyste bez ohledu na své duchovní zaměření přijímali zde použité příklady ze starověku bez předsudků. Pokud jim porozumíte a aplikujete je, mohou zásadně pomoci optimalizovat fungování vašeho čelního laloku.

  Při čtení knihy Ztracené umění myslet otevřete svou mysl, odhoďte předsudky a pokuste se přijmout a naučit se něco nového. Věřím, že díky tomu dosáhnete zlepšení emoční inteligence, kvalitnějších vztahů a budete prožívat šťastnější a úspěšnější život."    Neil Nedley

   

    

   

 • 19.října 2017

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

  ·         9. číslo časopisu Advent opět přináší několik článků k zamyšlení a informace o službě lidem se speciálními potřebami. Dočteme se také o aktivitách vězeňské duchovenské služby a obecně o službě kaplanů. Kromě zpráv najdeme v časopise také pozvání a aktivity, které se chystají.

  ·         Při čtení jitřenky v příštím roce 2018 se budeme společně s Vlastimilem Fürstem zamýšlet nad biblickými texty, jejichž společným tématem je putování lidstva. Proto název „Vydrž, stojí to za to!“ je motivující k vytrvalosti nejen při čtení, ale také na cestě víry s naším Spasitelem.

  ·         George R. Knight platí za fundovaného historika, zejména v případě dějin naší církve. Jeho pojetí výkladové knihy k Evangeliu podle Marka odráží vztah k dějinám a přibližuje svět v Ježíšově době. Kniha vychází v komentářové řadě Bible pro dnešek ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem.

   

 • 05.května 2017

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion

   

  ·      V novém čísle časopisu Advent č. 4/2017 zaujme čtenáře poměrně rozsáhlé zamyšlení vedoucího mládeže z Holandska (br. Tom de Bruin) nad společenskou situací dnešního světa kolem nás a nad tím, jaký to má dopad na naše postavení a možnosti nést světu evangelium. Najdeme zde také články „obvyklých autorů“ jako Enocha Martínka – o spolehnutí se na moc Božího Ducha, Jana Fürsta – o církvi jako kameni úrazu, MUDr. Jany Krynské – o obtížích s pohybovým aparátem našeho těla. Blížící se čas letních aktivit signalizují oznámení a pozvánky – jen si vybrat…

  ·     Jiří Beneš dokončil a poskytl k vydání svou monografii, kterou pojmenoval: Svatá slova v knize Jozue. Kniha vychází v ediční řadě připravované společně s Adventistickým teologickým institutem – Bible pro dnešek. Kromě dvou obecných kapitol o knize Jozue a o Jozuovi samotném publikace nabízí podrobný rozbor Hospodinova slova, které zaznívá v této biblické knize. Látka je zpracována s pečlivostí autorovi vlastní a nabízí příležitost proniknout v textu hlouběji než pouze zůstávat u dojmů z prvního přečtení. Odborný text uvítají zájemci o teologii, ale také upřímně hledající laici. Zralost autora se projevuje především jeho schopností představit široké souvislosti a hluboké pravdy způsobem, který je srozumitelný.

 • 19.ledna 2017

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  ·   Nová dětská kniha Martin na cestě kolem světa opět pochází od slovenských autorů. Tentokrát naši hrdinové poznávají cizí země a setkávají se s jinými kulturami.

  ·    Pro děti je i další publikace – Biblická časová osa. Srozumitelným způsobem pomáhá dětem, aby poznaly, jak šly po sobě jednotlivé příběhy v Bibli a zasazuje je i do širšího kontextu. 

  ·     V Adventu č. 1 najdete první část seriálu o reformaci, která je zaměřena na život a dílo Martina Luthera. V časopisu je dále zamyšlení o křesťanské službě ve městech, informace z Výboru Česko-Slovenské unie a mnoho zajímavých zpráv z oddělení církve, institucí i sborů. V rubrice Impulz, která je určena pro mladé i ty ostatní, je uveřejněno ohlédnutí za misijní akcí „Dotkni se nebe“, která probíhala v Uherském Hradišti. V rubrice Zdravý životní styl je pak představeno, proč církev adventistů propaguje zdravou životosprávu.

  ·      Poslední (dvacátá) misijní brožura v edici Znamení doby má název Příběh Bible.

  ·      Adventistický teologický institut otevřel svou novou ediční řadu „Bible pro dnešek“ knihou profesora Nového zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity Ranko Stefanovice (původem z bývalé Jugoslávie) Zjevení Janovo. Výklad je srozumitelný a přináší řadu nových podnětů nejen pro odborníky-teology, ale i pro čtenáře z řad laiků.

  ·         Přednášky pro modlitební týden mládeže se již nebudou tisknout, ale budou k dispozici počátkem března pouze v elektronické podobě.

   

 • 21.listopadu 2016

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  ·   Poslední letošní číslo časopisu Advent reflektuje mimořádnou konferenci církve včetně zamyšlení předsedy br. Mikuláše Pavlíka. Dále jsou v časopise poměrně podrobné informace o posledním zasedání výboru Generální konference a o dokumentu, který byl na něm přijat. Určitě zaujme článek MUDr. Jany Krynské z oblasti zdraví a nemocí našeho těla. Ostatní obvyklé rubriky byly také naplněny zajímavými články.

  ·     Kazatel Petr Staš měl „v šuplíku“ již několik desítek let příběh, který poskytl k vydání v knižní podobě. Nese název Lumír a určitě zaujme jak svým obsahem, tak i vypravěčským uměním autora.

  ·  Cameron Johnston na základě skutečného životního příběhu dvou manželských párů objasňuje, jak na nás stres působí a jak jej zvládnout. Jeho kniha Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří zaujme svou čtivostí a povzbudí při zvládání stresu, se kterým žijeme a budeme žít.

 • 28.října 2016

   

  Sbory církve adventistů na celém světě se v tomto týdnu schází ke společnému rozjímání a modlitbám. K této příležitosti připravila HopeTV zamyšlení kazatele Jindřicha Černohorského s názvem „Na všechny strany“.

   

   

  K příležitosti modlitebního týdne byly vydány i tištěné materiály v Adventu číslo 8 – tzv. Přednášky modlitebního týdne. Je připravena česká slovenská verze.

   
   
 • 27.října 2016

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  •             Jitřenka pro příští rok 2017 vznikla na Slovensku: Marcela Bieliková vybrala a přeložila texty z knih Ellen G. Whiteové. Kniha v žádném případě nemá ambice dogmatického dokumentu. Jak naznačuje název: Bože, prosím Tě o moudrost…, několik vět nás může každodenně inspirovat k vědomí závislosti na Boží moudrosti.

  •             Časopis Advent č. 9 se zabývá tématem sociální služby v církvi. Přináší rozhovor, rady, zku-šenosti i odborné články na toto téma. V druhé části najdete zhodnocení stolečkové evangelizace, představení zpěvníku Kopretiny, ohlédnutí za akcemi, pozvánky, zamyšlení, rubrika Adry a Klubu Pathfinder.

  •             Poslední ze série zdravotně-duchovních knih s názvem Vyhraj život! – Cíl završuje téma cesty za zdravím a uzdravením – jak říká název – dosažením cíle. Nejen pro kluby zdraví jsou tedy k dispozici tři knihy z pera manželů Youngbergových a jejich syna, které vycházejí z holis-tického pojetí člověka a jeho zdravého života.

  •             Francouzský adventistický učitel a teolog Richard Lehmann je autorem ne příliš rozsáhlé, zato však odborné publikace Církev ostatku: mýtus, nebo skutečnost, která vychází v Edici po-znání. Téma „ostatek“ je v naší církvi bezpochyby aktuální. Lehmannova publikace hledá na toto téma odpovědi poctivým zkoumáním biblických textů.

  •             Pomalu se dokončuje edice Znamení doby. V devatenácté brožuře s názvem Nekamenujme proroky se dočteme řadu zajímavých informací o prorockém daru, který nás má přivádět k Bohu a díky tomu ke spasení.

 • 22.dubna 2016

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  •  Časopis Advent 4/2016 přináší kromě jiných příspěvků dvě větší zamyšlení – jedno o konspirační evangelizaci, druhé pak o eschatologii. Další zajímavý článek se zabývá tématem, jak naše strava souvisí s dobrým fungováním mozku. Rozhovor s názvem „Na návštěvě u svých adoptovaných dětí“ přibližuje projekt adopce dětí v Bangladéši.

  •  Roberto Badenas napsal knihu, která je určena všem, kteří chtějí pomáhat anebo sami potřebují pomoc v situaci, která není lehká – když člověk prochází utrpením. Jedná se o odbornou knihu založenou na křesťanských principech pomoci v nelehkých životních situacích s příznačným názvem Jak čelit utrpení.

  •  Název knihy Čas tančit tak trochu nezapadá do kultury běžných adventistů. Přesto však za-končení dramatického příběhu rodinné krize zřejmě oprávněně parafrázuje vyjádření pisatele knihy Přísloví o příhodném čase pro různá konání v životě člověka. Kniha kromě určitého napětí při čtení příběhu přináší i motivaci k investování do partnerských vztahů.

 • 01.října 2015

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

   
    Letošní úvahy pro modlitební týden (Advent 8/2015) napsali manželé Klingbeilovi; Gerald – původem z Německa – působí jako učitel starého zákona na Teologickém semináři Andrewsovy univerzity a redaktor církevních časopisů, jeho manželka Chantal pochází z Jižní Afriky a pracuje ve Středisku Ellen Whiteové. Tradičně první přednášku napsal předseda církve – br. Ted Wilson a poslední je sestavena z výroků Ellen G. Whiteové. Téma celého týdne je zaměřeno na brzký příchod Pána Ježíše. Součástí sešitu je také čtení pro děti při modlitebním týdnu. Přednášky můžete stáhnout v elektronické podobě nebo si je můžete zakoupit v traktátu.
    Šestou knihou se uzavírá série drobných brožur Kudy do nebe. Podtitul Cesta porozumění, cesta bolesti nám poodhaluje témata, která spojují drobné příběhy, básně, citáty a obrázky. 
    Další brožura z edice Znamení doby Deset důkazů Boží lásky, jejímž autorem je Vlastimil Fürst, se věnuje současnému pojetí deseti Božích přikázání. Zjistíme, že Desatero neomezuje, ale naopak dává prostor pro spokojený život.
   
   
    Pokud vás zajímá vaření a rádi zkoušíte něco nového, zaujme vás veganská kuchařka Lenky Jarošové s názvem Vařit zdravě může každý. Recepty jsou doprovázeny autorčinými fotografiemi připravovaných jídel. Najdete zde i informace o užitečnosti a způsobech přípravy některých méně známých surovin, které mohou obohatit vaši kuchyni.  
   

   

 • 28.srpna 2015

  Nové knihy 

  V srpnu vydáváme novou knihu Jiřího Beneše. Kniha o Bohu soudci je pro autora typickým poctivým výkladem textů knihy Daniel. Jedná se o studijní literaturu.  

  Moris Venden je bezpochyby oblíbeným autorem a jeho kniha Moderní podobenství zaujme opět nevšedním přístupem textům biblických podobenství, která jsou převyprávěna do současných reálií. 

  Hlavní osobností v časopise Za obzorem 2015 je neobyčejný evangelista Korenlius Nowak. Obsah časopisu však nabízí také článek Clifforda Goldsteina, rady pro zdravý životní styl, podněty pro zlepšení vztahů v rodině a další. 

  Kniha příběhů pro děti od Kataríny Kernové s ilustracemi Lenky Procházkové Nevšední příběhy 3 je zatím poslední v sérii knih pro začínající čtenáře.  

 • 06.května 2015

  Cesta víry, Cesta naděje – Kudy do nebe 5

  Nově vydaná, již pátá kniha je poskládaná z příběhů obyčejných lidí, prožívajících ve svém životě neobyčejné věci – dotek Boží přítomnosti, radost z toho, že se mohou na Boha spolehnout, ale také tichý smutek spojený s nadějí, že jednou, „doma“, Bůh všechno spraví. 
  Citáty, drobné příběhy, poezie na téma víry a naděje – to vše doplněno krásnými ilustracemi Petra Matise.
   
  Během hovoru mladík řekl: „Když od života nic nečekáte, nemůžete být zklamán.“ 
  „Máte pravdu,“ odpověděl mu Georges Simenon, známý autor detektivek. „A když nebudete dýchat, nedostanou se do vašeho těla žádné mikroby…“ 
  Úryvek z příběhu Rozhovor
  11,5 × 17 cm, brožovaná, 64 stran, 58 Kč – platí pro všechny knihy edice
   
 • 09.dubna 2015

  Skrytá touha po věčnosti 

  Proč jsme tady, jaký smysl má náš život? Opravdu se každý narodí a zemře – a to je vše? Jak je možné, že přes všechny naše životní zkušenosti s „realitou“ se někde hluboko v nás krčí touha po životě, který nekončí? Pojďme sledovat celoživotní snahu nejmoudřejšího vládce Orientu – Šalomouna – najít odpovědi na tyto palčivé otázky. 

 • 27.února 2015

  Přednášky modlitebního týdne mládeže 2015 – Návraty

  V elektronické podobě najdete zde.

 • 17.února 2015

  Kniha Pohoda a zdraví - tajemství úspěchu

  „Bez zdraví se všechno ostatní jeví jako nedůležité. Je proto třeba věnovat velkou část své pozornosti zachování dobrého zdraví a nezabývat se zdravím pouze tehdy, když nám něco hrozí. Navíc když mluvíme o zdraví, nestačí zaměřit se jen na fyzickou stránku, ale také na jeho duševní a duchovní rovinu.“

  Když si pročteme stránky této knihy a zamyslíme se nad svým osobním zdravím, zjistíme, že budeme pravděpodobně muset učinit některé změny. Nemusí to být zásadní kroky, které by nás „převálcovaly“. Rozhodněme se, že začneme několika maličkostmi. Podaří-li se nám třeba více cvičit nebo snížit množství cukru v naší stravě, naše odhodlání a schopnost správně se rozhodovat zesílí. Další kroky pak budou snadnější.

   

 • 30.ledna 2015

   Aktuálně z nakladatelství Advent - Orion

  V lednu jsme vydali knihu Morrise Vendena – Více si povídat, více milovat.

  http://www.advent-orion.cz/knihy/vice-si-povidat-vice-milovat

  Další publikací, která by vás mohla zaujmout je: Pohoda a zdraví.

  http://www.advent-orion.cz/knihy/pohoda-a-zdravi-%E2%80%93-tajemstvi-uspechu

   

  Přednášky modlitebního týdne křesťanského domova najdete v elektronické podobě zde:

  http://www.advent-orion.cz/edokumenty/

   

 • 20.ledna 2015

  Ellen Gould Whiteová

  Americká spisovatelka Ellen Gould Whiteová, rozená Harmonová, se narodila 26. listopadu 1827 v Gorhamu ve státě Maine. V mládí ji velmi oslovilo a ovlivnilo setkání s učením Wiliama Millera o blízkosti druhého příchodu Ježíše Krista, konce světa a důležitosti přípravy na tyto události. Po celý život byla praktikující křesťankou a o svou víru se dělila při bohoslužbách i na veřejných přednáškách. Spolupodílela se na založení Církve adventistů sedmého dne a svými radami pomáhala při budování sítě škol i sanatorií. Tato osvětová činnost ve prospěch lidí i neúnavné propagování zdravého životního stylu jsou pro adventisty typické i v dnešní době.

  V 17 letech byla Ellen Harmonová křehkou dívkou, po prodělaném úrazu z dětství měla nepříjemné následky, které jí ztěžovaly život i další vzdělávání. Přes tyto hendikepy právě ji Bůh v té době oslovil zvláštním způsobem – ve vidění. To, co jí bylo ukázáno ve viděních, Ellen co nejvěrněji vyprávěla druhým lidem a posléze začala vše zaznamenávat i písemně. Díky tomu se můžeme setkávat se svědectvím této podivuhodné ženy i dnes. Během svého života napsala více než 5000 článků a 40 knih. Přičteme-li i kompilace, celkově vydaných titulů této inspirující autorky je téměř 100. Některé knihy se týkají zdravotní tématiky, jiné jsou zaměřeny na organizaci práce církve a praktické rady. Těmi nejvýznamnějšími jsou však knihy duchovní.

  V nabídce našich knih najdete nejen duchovní knihy této autorky,ale i dvě drobné knihy citátů z jejích děl - Andělé a Pokoj. Dále si můžete přečíst i zajímavou publikaci, která vyvrací námitky proti životu i práci této nevšední ženy.

  Ellen G. Whiteová zemřela 16. července 1915, ale její knihy jsou dále vydávány ve více než 160 jazycích. Nejen toto číslo, ale i reakce čtenářů, kteří byli osloveni duchovní silou autorčiných textů, jsou dokladem toho, že knihy mají co říci i současnému čtenáři. Vedou k zamyšlení, ke studiu nejcennější knihy dějin – Bible – i k hlubšímu poznání pozadí lidských dějin.

 • 21.listopadu 2014

   

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  Časopis Advent 10/2014 přináší ukázky obrazů adventistických malířů, jejichž motivem jsou události závěru dějin. Dále upozorňujeme na článek s názvem Boží království. Seriál o NEW START pokračuje posledním tématem o odpočinku a důvěře. V informacích z Adry se dozvíte o pomoci na Filipínách. Uprostřed je Příloha Pathfinder. V druhé části časopisu přinášíme novinky z domova i ze světa a také vaše dopisy a oznámení ze sborů.

  Dvanáctá brožura v edici Znamení doby – Co o tom říká Bible – nese název S čerty nejsou žerty. Okultní praktiky všech možných úrovní a způsobů se stávají v naší společnosti velmi častým jevem. Proto otázka, kam až je bezpečno zajít, a kam v žádném případě nevstupovat, je na pořadu dne. Věříme, že při hledání odpovědi může tato drobná publikace pomoci.

  Ludvík Švihálek je autorem již delší dobu avízované knihy Spor pokračuje. Zaměřuje se na vývoj dějin od roku 70. po Kristu až po současnost. Jako červenou nit sleduje spor mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, svobodou a manipulací. Výklad dějin je obohacen o porozumění dávným biblickým proroctvím, která odhalují „tajemství skrytá od věků“ a nastiňují duchovní skutečnosti ovlivňující naši existenci. 

  Samuel Martasek je autorem v pořadí již třetí sbírky básní, které vydává nakladatelství Advent-Orion Praha. Tentokrát nese název K branám z perel, a jak již název naznačuje, přináší poselství naděje spojené s naším očekáváním na druhý příchod našeho Spasitele. Verše jsou (jako i v ostatních dvou knihách) doplněny ilustracemi Jana Bárty. 

  Chytrých dětských příběhů, které zaujmou a přinesou i něco "navíc", těch není nikdy dost. V knížce Nevšední příběhy jich najdete sedm.

 • 30.října 2014

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha 

  • V první části časopisu Advent 9/2014 je nejprve představena výstava o stvoření. Dále v ní najdete článek o historii prvního sboru v Evropě, další pokračování seriálu o NEW START – tentokrát o střídmosti a vzduchu, informace o psychosociální konferenci a grantovou výzvu na sociální projekty v církvi. Uprostřed časopisu je Příloha Pathfinder, v níž je obrazová reportáž z Camporee 2014. Druhá část obsahuje novinky, reportáže a zprávy z institucí a oddělení církve.
  • Drobnou dárkovou publikací s názvem Andělé se otevírá nová ediční řada publikací sestavených z tematicky zaměřených výroků Ellen G. Whiteové. Kniha je ilustrována Janem Bártou. Dalším připravovaným tématem je Pokoj.
  • …tak proto věřím je název každodenního setkávání s Božím slovem – jitřenky pro rok 2015. Najdeme zde mozaiku vyprávění, zamyšlení a osobních vyznání. Po letošní jitřence jednoho autora opět nabízíme velmi pestrou sestavu autorů – sester a bratří z celé naší unie, lidí nejrůznějších profesí – od teologů a kazatelů až po „prosté věřící“. Lze očekávat, že každý si tentokrát přijde na své.
  • Francis David Nichol je autorem knihy s názvem Ellen G. Whiteová a její kritici. Ve velmi obsáhlém díle se poměrně podrobně zabývá nejrůznějšími kritickými názory na postoje a výroky Ellen G. Whiteové.
  • Hovoříme-li s lidmi okolo nás, často se setkáváme s obviňováním Boha. Právě tomuto tématu se věnuje Vlastimil Fürst v dalším sešitu z edice Znamení doby: Když zklame Bůh.

    

 • 17.října 2014

   

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Mimořádné číslo časopisu Advent 8/2014 je rozděleno do dvou brožur. V první, která je určena pro dospělé, jsou texty modlitebních přednášek. Jejich název je Kristova metoda. Druhou je čtení pro děti při modlitebním týdnu, které obsahuje kromě příběhu na každý den také různé přesmyčky, hry a aktivity.         Modlitební týden bude v roce 2014 od 8. do 15. listopadu. Přednášky vám můžeme nabídnout i v elektronické podobě zdarma ke stažení
  • Ke krizi středního věku přispívá rutina v práci či zevšednění vztahů. Jak se s tím vypořádat, co nového zkusit a čemu se raději vyhnout, to nám laskavými slovy sdělí Josef Hrdinka v knize Jak přežít krizi středního věku. Publikace vychází v edici drobných dárkových knih.

   

 • 22.srpna 2014

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Časopis Advent 7/2014 na začátku přináší aktuální informace o církvi na Ukrajině, kde probíhá ozbrojený konflikt. V rámci rubriky o zdravém životním stylu je zařazen článek o vodě a slunci. Dále v časopisu najdete zprávu o obnovení oddělení sociální služby, rozhovor o dobrovolnické práci, různá zamyšlení, reportáže, informace, termíny akcí,… Uprostřed časopisu je umístěna příloha Pathfinder, která je určena pro děti i jejich rodiče.
  • Průvodce studiem Bible 4/2014 nese název List Jakubův, autorem lekcí je Clinton Wahlen. V sobotní škole se ve 4. čtvrtletí budeme zabývat Jakubovým poselstvím pro církev. Budeme diskutovat o víře, zákoně, skutcích, moudrosti, modlitbě, uzdravení, sociálních problémech a roli jazyka v mezilidských vztazích.
  • Připravujeme novou publikaci v edici drobných dárkových knih, autorem je Josef Hrdinka: Jak přežít krizi středního věku. Kniha vyjde v září.

   

   

   

 • 11.července 2014

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

   • První část časopisu Advent 6/2014 obsahuje fotoreportáž z průběhu konference Česko-Slovenské unie, představení administrátorů, rozhodnutí konference, vize církve na další období, duchovní poselství, jež zazněla v průběhu jednání, i zajímavá čísla ze statistiky o církvi. V druhé části pak najdete – kromě mnoha zajímavostí a informací z domova i ze světa – rozhovor s Markem Ondráčkem o orchestru, který vede, a další pokračování ze série článků o zdravém životním stylu, jež se zabývá pohybem.

  •  Kniha Za hranicí představivosti otevírá úžasný pohled do vesmíru a vede čtenáře k vědomí, že svět nemohl vzniknout náhodou.

  •  V novém čísle časopisu Za obzorem se dočtete, jak je důležité věnovat čas svým nejbližším, jak překonat krizi středního věku, nakolik strava ovlivňuje kvalitu našeho života. Budete se moci zamyslet nad tajemstvími stvoření a přečíst si rozhovor s manželi Böhmovými. V duchovní oblasti časopis rozvíjí téma pekla a lidské volby pro dobro nebo zlo. Minulá čísla a další zajímavosti o časopisu Za obzorem nadete na stránkách www.zaobzoremlive.cz.

   

  •  Přejeme Vám příjemné dny odpočinku a zvláště Boží ochranu a vedení, ať už budete doma, nebo na cestách.

   

 • 26.května 2014

    Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Časopis Advent 5/2014 obsahuje rozhovor s J. Černohorským, tvůrcem projektu Utopie. Dále v něm najdete představení historie naší církve od velkého zklamání po vytvoření Generální konference, diskuzi o názvu oddělení osobní služby, představení prvního písmena – a tedy tématu o výživě – z kryptogramu NEW START PLUS a článek o hospodaření s penězi z pohledu Bible. Uprostřed časopisu je příloha Pathfinder, která je určena pro děti. Následuje příloha Impulz pro mladé i ty ostatní. V druhé části čísla jsou informace, články a reportáže z různých oddělení a institucí církve, ale také krátká duchovní zamyšlení.

  • Můžete zakoupit pomůcku pro studium Bible - biblické úkoly pro třetí čtvrtletí – Průvodce studiem Bible 3/2014.Lekce připravil Carlos A. Steger a mají název Ježíšovo učení. Budeme v nich studovat základní témata Bible: Trojici, spasení, růst v Kristu, církev a její poslání, Boží zákon, sobotu, smrt a vzkříšení a druhý Ježíšův příchod.

  • Další vyprávění nejen pro Teofila, kniha s výpravnými celostránkovými ilustracemi, kterou napsal a namaloval Jan Bárta, je pokračováním prvního dílu převyprávěných příběhů z knihy Skutky apoštolů. Do poutavého vyprávění se rády začtou nejen děti.

  • Knihu vhodnou pro mladší děti – do 8 let – nazvanou U nás doma napsala holandská autorka Angélique Hornis van der Horst. V knize najdeme příhody dětí Králových, které zažívají během roku ve škole i ve sborové rodině zajímavá dobrodružství.

 • 15.dubna 2014

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  časopisu Teologického semináře Koinonia 5/2014 najdete na více než 200 stranách zpracované téma o sobotě. Začíná rozhovorem s předsedou Generální konference Tedem Wilsonem a učitelem spirituality Jonem T. Dybdahlem. Sobotou se pak z různých pohledů zabývá 14 článků a studií a v rámci diskuze o ní přemýšlí několik zajímavých osobností. V časopisu najedete i několik kázání, poznámek k biblickým textům, představení odborných prací učitelů semináře a recenzí knih.

  Časopis Advent 4/2014 obsahuje představení časopisu Koinonia (je v něm ukázka z rozhovoru s předsedou Generální konference T. Wilsonem a ze studie s názvem Zápas o vyváženost soboty). Najdete v něm dále zamyšlení o tom, jak každodenní vztah s Bohem připravuje věřícího na zvládnutí důležitých krizových období v životě a také jak škodí v křesťanském společenství kritika. V časopisu se také dozvíte, jak se „sedmý den“ stal součástí názvu naší církve, ale také o tom, co se kdy děje či jak se podařila zdravotní konference.

  Barry Gane, autor knihy Láska je přivede domů, pracuje více než 30 let s mládeží. Jeho celoživotním cílem je navrátit ztracené mladé lidi zpátky do sborové rodiny. Jelikož sám prodělal obdobnou zkušenost, má pro odcházející mladé lidi zvláštní pochopení. V knize najdeme i praktické rady, jak a čím mladé lidi oslovit.

  Byla výrazně snížena prodejní cena tří knih Ellen Gould Whiteové: Cesta k vnitřnímu pokoji, Myšlenky o naději a Perly moudrosti. Při zakoupení celé série tří knih je poskytnuta další sleva ve výši 10 %. 

  Letošní magazín Za obzorem vyjde v létě. Loňské číslo je rozebráno. Pokud chcete své přátele oslovit číslem z roku 2012, nabízíme doprodej za jednotnou cenu bez ohledu na odebrané množství. Prodejní cena letošního čísla bude opět velmi výrazně dotovaná.

   


   

 • 20.března 2014

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Na začátku časopisu Advent 3/2014 najdete rozhovor s písničkářem Pavlem Kantorem. Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík Vás seznámí s podrobnostmi programu unijní konference a Ján Barna představí téma Biblického týdne Českého sdružení, jenž má název Den Pánův a jeho události. Kromě dalších zajímavých oznámení, článků, zamyšlení či reportáží obsahuje tento Advent také poslední část seriálu o novém programu NEW START PLUS, která se týká sociální podpory.
  • Dětská kniha Renaty Kaminské Odvážní kamarádi navazuje na první díl – oblíbenou knížku Do školky za kamarády Děj i krásné obrázky Pepy Poppera nás vracejí mezi autíčka do Dopravní školičky. Na chování hraček kniha děti učí, co je skutečná odvaha a také to, že nejlepší je mluvit pravdu. Kniha je určena především pro předškolní děti. 
  • Desátý sešit z edice Znamení doby: Co o tom říká Bible: Jak se zbavit kostlivců je věnován tématu hříchu. Každý z nás máme někde ve skříni „kostlivce“ a bojíme se, kdy ho někdo objeví. Vzpomínky na to, co bychom nejraději vymazali ze svého života, se však čas od času vracejí a nedají nám pokoj. Velikonoční poselství nám pomáhá zbavit se všeho, co tíží naše svědomí. 

           

   

  ·      

 • 13.února 2014

  Tymián

  Sladce vonící tymián je bohatý na antioxidanty a vyniká silnými antibakteriálními účinky. Vzhledem k těmto vlastnostem představuje čaj z tymiánu vynikající prostředek na kloktání a vyplachování úst.

  Jako ústní voda vykazuje čaj z tymiánu fungicidní aktivitu - působí dokonce i proti kandidě. Tymol, jedna z fytolátek, které se v tymiánu nacházejí, pomáhá játrům detoxikovat jedy a působí protizánětlivě.

  Přítel dýchacího traktu

  Vzhledem k tomu, že tymián působí proti kašli i jako prostředek usnadňující vykašlávání, je přírodním lékem při kašli. Známé je jeho působení proti křečovitým stahům, a to zejména v průduškách. Jedna studie na koních, kteří trpěli vracejícími se obstrukcemi dýchacích cest, zjistila, že tymol obsažený v tymiánu zřejmě zlepšuje některé parametry funkce plic.

  Buněčná podpora

  Jak stárneme, poměr množství nasycených a polynenasycených tuků v našich buněčných membránách se mění. Zejména je to patrné v mozku, srdci a ledvinách. Zvyšování relativního množství nasycených tuků není dobrou zprávou - nese s sebou tuhnutí buněčným membrán. Tuhnutí buněčných membrán má za následek omezení toku živin do buněk. Polynenasycený tuk pomáhá udržovat buněčné membrány pružné.

  Stárnutí také snižuje poměr omega-3 a omega-6 tuků v buněčných membránách. I když potřebujeme oba druhy těchto tuků, typická západní strava je obvykle chudá na omega-3 mastné kyseliny. Tato nerovnováha má za následek větší vystavení zánětlivým procesům. A právě tady může tymián pomoci.

  Studie na starších krysách ukázaly, že se u nich při podávání tymolu a oleje z tymiánu v porovnání s kontrolní skupinou podstatně zvyšovalo množství omega-3 tuků. Tymián současně pomáhal zachovat omega-6 tuky v buněčných membránách. Jinými slovy, zdá se, že tymián dokáže uchovat v buněčných membránách mozku, srdce a ledvin potřebná množství a vhodné poměry tuků pro jejich optimální funkci.

  Tymián samotný však nestačí. Je nutné, abychom přijímali další omega-3 mastné kyseliny ze stravy. Jejich vynikajícími vegetariánskými zdroji jsou lněná semínka, vlašské ořechy a celé sójové boby.

  Podpora kardiovaskulárních funkcí

  Tymián se běžně užívá ve středomořské kuchyni - zřejmě je jednou z prospěšných složek středomořské stravy. Tymián napomáhá tvorbě oxidu dusičného ve vnitřní výstelce stěn cév. Oxid dusičný uvolňuje cévy, chrání je před aterosklerózou a snižuje riziko nežádoucí tvorby krevních sraženin. 
  Kuřáci, obézní osoby a diabetici produkují podstatně méně oxidu dusičného. Užívání tymiánu v kombinaci se ztrátou nadváhy, zdravou stravou a vyhýbáním se tabáku může být pro jedince vystavené těmto problémům užitečné.

  Použití tymiánu

  Tymián velmi dobře chutná s těstovinami, fazolemi pinto, fazolí červené či černá ledvina, v polévkách.

  Tymián můžeme užívat jako čaj. Jednu až dvě čajové lžičky listů (nebo rozemletého tymiánu) louhujeme v jednom šálku vroucí vody.

  Pokud chcete využít uvolňujících účinků tymiánu, vdechujte s přikrytou hlavou páry z hrnce, ve kterém se tato bylinka louhuje.

  Elizabeth J. Hall, z časopisu Journal of Health & Healing

 • 03.ledna 2014

   Nový rok

  První úsměv, první krůčky, první polibek, první den roku... Pokaždé, když něco začíná, máme radost a naději, že to bude krásné. Do roku 2014, přestože prožíváme první dny, však nevstupujeme s úplně čistým listem, ale máme v sobě ukryto vše, co jsme prožili. Nejraději samozřejmě vzpomínáme na to krásné, radostné, na to co se nám povedlo, co se nám přihodilo úžasného, co jsme zvládli…

  Vzpomínky nám ale připomínají také chvíle smutku, trápení, křivdy, nezdaru a neúspěchu. Situace, které jsme nezvládli, zaviněné či nezaviněné neštěstí. Opustil nás v minulém roce člověk, který nám byl blízký? Nebo se jen vzdálil – a možná to není jen otázka třeba stěhování, ale vzdálení se duševní, odcizení, které může nastat i tehdy, kdy ten druhý sedí vedle nás.

  Vše, co jsme prožili v minulosti, nás bude ovlivňovat zítra, pozítří, další rok. To dobré i to špatné. Ten pomyslný „batoh“, který od narození plníme svými prožitky, získal další tíhu, kterou si neseme svým životem.

  Začal Nový rok, ale nebude tak úplně nový. Prvního ledna ráno jsme nezačali automaticky žít od nuly, od začátku, naplněni dobrou vůlí a mnoha chvályhodnými předsevzetími. Čistý stůl v Novém roce vyžaduje náš aktivní přístup a úsilí při „úklidu“.

  Najděme si mezi pořady v televizi a zábavou s přáteli čas na „úklid“ našich myšlenek i vzpomínek. Udělejme si čas na radost ze všeho krásného, co jsme prožili. Poděkujme nahlas za věci, které nás obohatily, které nás potěšily, které nám zkrášlily náš život v minulém roce. Máme každý určitě důvody k vděčnosti. A co s tím špatným? Zkusme se zamyslet, vyvodit snad „poučení“, nebo jen řekněme: „Tak toto je na mne moc, to nezvládnu“. Existuje totiž ještě jeden způsob, jak zmenšit to břemeno, které s sebou vláčíme. Využít nabídky Ježíše Krista. Přítele, který nám nabízí úlevu, ulehčení, pomoc. Nabízí přijetí bez výkonu, nabízí pokoj bez ohledu na to, co je kolem nás. Nabízí to nádherné, neomezené ODPUŠTĚNÍ, které nám umožní vstát každý den tohoto roku lehčeji, bez zbytečné zátěže minulosti, s pokorou před dalšími dny, ale beze strachu.

   

 • 27.listopadu 2013

                                      Vánoční čas

  Blíži se konec roku 2013 a v tomto čase většina lidí prožívá rušné období. Velký úklid, pečení cukroví, nákupy dárků, shon... Přesto nejen křesťané vzpomenou na narození malého miminka, kterého rodiče položili do jeslí v Betlémě. Možná někteří lidé také pocítí zájem dozvědět se, co se s ním stalo, když vyrostl. Přestože se Ježíš nenarodil 24. ani 25. prosince, chceme zvláště v tuto dobu druhým vyprávět o Ježíši Kristu, který byl zároveň Bohem i člověkem. Chceme mluvit o jeho životě, úkolu a také smrti a vzkříšení. Možná dobře poslouží i kniha, která svého čtenáře blíže seznámí s touto neobyčejnou postavou. Naše nakladatelství může nabídnout o životě Ježíše Krista například drobnou brožuru Když se narodil Bůh  - v tištěné podobě za 12 Kč. Podrobnější informace z jeho života nabízí knížka Vánoční příběh - Příběh zrození (28 Kč), která obsahuje vybrané kapitoly z knihy Ellen Gould Whiteové Touha věků (268 Kč).

 • 21.listopadu 2013

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

   

  • V novém čísle časopisu Advent 11/2013 najdete v první části článek o historii misijní služby naší církve, zamyšlení o svatyni a další díl ze série „Manželství je umění“, jenž nese název „Sex patří do manželství“. Uprostřed časopisu je příběh pro děti, příloha Pathfinder a Impulz pro mladé lidi. Druhá část obsahuje články o zdravém životním stylu. První z nich má název „Říkat NE bez pocitů viny“, druhý přináší informace o sanatoriu přírodní léčby. V časopisu dále najdete rubriku „Generace padesát plus“, informace z výboru Česko-Slovenské unie, novinky z Adry a recept na chalvu a marcipán.
  • V sobotní škole se v 1. čtvrtletí 2014 budeme zabývat tím, co znamená být v dnešní době učedníkem. Průvodce studiem Bible 1/2014 má název: V Kristových stopách – Ježíšovi učedníci ve 21. století.
  • Osmý sešit z edice Znamení doby: Co o tom říká Bible, s názvemKdyž se narodil Bůh“, přináší radostnou zvěst o narození Ježíše tak, aby to bylo srozumitelné současnému člověku.
  • Pokud si chcete každý den příštího roku obohatit přemýšlením o vybraném textu z Bible, zakupte kalendář s lístky na odtržení. Můžete si tak verše vzít s sebou, kamkoli půjdete, a kdykoli během dne si je připomenout. Mohou se stát i základem pro Vaši večerní rodinnou pobožnost. Kalendář nenahrazuje Jitřenku, ale je další praktickou možností žít s Božím slovem.
  • V traktátu najdete novou knihu básní Samuela Martaska s názvem Betlémská hvězda. Autor do této sbírky vybral básně, které jsou motivovány Boží láskou projevenou příchodem Božího Syna na tuto zemi.
  • Pokud ještě nemáte Jitřenku na rok 2014, můžete ji zakoupit. Denní zamyšlení s názvem „…dobrá zpráva pro každý den“ přinášejí nový pohled na evangelium Matouše.

   

 • 24.října 2013

   Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Můžete stahovat texty přednášek pro modlitební týden 2013 pro dospělé (PDF, EPUB, MOBI) a čtení pro děti (PDF).
  • V novém čísle časopisu Advent 10/2013 najdete reportáž z Evropského kongresu mládeže v Srbsku, zamyšlení k výročí vydání překladu Bible kralické, článek „Rehabilitace odpíračů vojenské služby“ od známého advokáta vězňů svědomí a bojovníka za jejich odškodnění a rehabilitaci L. Müllera či další příspěvek v sérii článků o vztazích s názvem „Být svobodný je také dobré“.
  • Dětská kniha Alík a jezevec je druhou publikací v sérii příběhů volně inspirovaných Ježíšovými podobenstvími. První kniha Kocourek se vrací (podobenství o marnotratném synu) je v současnosti nejprodávanější knihou nakladatelství Advent-Orion. V knize Alík a jezevec je podobenství o milosrdném Samařanu podáno tak, aby mu mohl porozumět i dětský čtenář. Autorem textu je Oldřich Brož, ilustrovala Dominika Matis. Knihu jsme současně vydali i v angličtině, jmenuje se Alfie and the Badger.
  • Autor knihy Strom přes mou cestu Larry Yeagley, bývalý kazatel a nemocniční kaplan, nám v laskavé knize připomíná, že někdy mohou být drobné životní události víc než jen pouhé náhody.
  • Sedmý sešit z edice Znamení doby: Co o tom říká Bible má velmi praktické téma, které se týká každého z nás: Peníze a dluhy
  • Celý příští rok nás budou v Jitřence provázet texty z Matoušova evangelia s názvem …dobrá zpráva pro každý den. Denní zamyšlení pro rok 2014 přinášejí nový pohled na první novozákonní knihu Bible. Výklad je doprovázen příběhy z autorova života, které ukazují vliv Ježíšových slov a činů na současného člověka žijícího v našem světě. Autorem Jitřenky je Vlastimil Fürst. 

 • 11.října 2013

  Aktuálně z nakladatelství Advent-Orion Praha

  • Mimořádné číslo časopisu Advent 9/2013 je rozděleno do dvou brožur. V první, která je určena pro dospělé, jsou texty modlitebních přednášek (ke stažení PDF, MOBI, EPUB). Jejich název je Na cestě za Ježíšem. První přednášku napsal předseda Generální konference Ted Wilson, poslední je připravena z kázání Ellen Whiteové, ostatní přednášky vytvořil Larry Lichtenwalter, děkan Teologické fakulty Středovýchodní univerzity v Bejrútu. Modlitební týden bude od 2. do 9. listopadu. Druhou brožurou je čtení pro děti při modlitebním týdnu, které obsahuje mnoho zajímavých příběhů, ale také kvízů a přesmyček.
  • Kniha Morrise Vendena: Zázrak obrácení vede k přemýšlení nad duchovním obrácením, které je podmínkou pravého vztahu s Bohem. Autor se zamýšlí nad tím, proč je zvlášť pro adventisty čtvrté nebo páté generace obtížné se Bohu odevzdat, a aktualizuje Ježíšovu výzvu: „Musíte se narodit znovu.“ 
  • Dětská kniha Zázraky stvoření 2 – zrak – hmat – chuť autorky Bronislavy Hyvnarové přináší zajímavé informace ze světa zvířat. Na základě úžasné rozmanitosti smyslů si malí čtenáři mohou uvědomit zázrak toho, že dokážou vidět, cítit a chutnat, a učí se poděkovat za to svému Tvůrci. Ilustrace vytvořila Alice Danielovská.
  • Celý příští rok nás budou v Jitřence provázet texty z Matoušova evangelia s názvem …dobrá zpráva pro každý den. Denní zamyšlení pro rok 2014 přinášejí nový pohled na první novozákonní knihu Bible. Výklad je doprovázen příběhy z autorova života, které ilustrují vliv Ježíšových slov a činů na současného člověka žijícího v našem světě. Autorem Jitřenky je Vlastimil Fürst. Knihu připravujeme.

   

 • 04.října 2013

  Peníze – mít či nemít?

  Dluhy – mít či nemít? 

  Moudrým – být či nebýt? 

  V říjnu 2013 vychází v našem nakladatelství již sedmý sešit z edice Znamení doby. Tentokrát v něm jde o to "nejdůležitější" - o peníze. Drobná brožurka čtenáře seznamuje se starou moudrostí jak hospodařit s penězi a s tím, jak se tato moudrost může projevit ve 21. století. 

  Ve všech sešitech této edice autor- VIP blogger Vlastík Fürst přináší zajímavý a leckdy i vtipný pohled křesťana na vážná témata. Přesvědčte se sami. Klikněte pravým tlačítkem myši na téma, které vás zajímá, a stáhněte brožuru v pdf na svůj počítač. 

  Pokud máte zájem o tištěnou verzi sešitů, obraťte se na sborového traktátníka nebo využijte kontaktů na našich stránkách. Cena jedné brožury je 12 Kč. 

  Zde jsou všechna témata:

   

 • 22.srpna 2013

  Nové číslo časopisu Za obzorem - magazínu pro všechny, kteří chtějí vidět dál

  Novinář Tomáš Kábrt a profesor Vladimír Král, DrSc., současný přední evropský vědec v oborech supramolekulární chemie, nanotechnologií a molekulárního inženýrství spolu hovoří v článku „Život je geniální projekt“ nejen o nových poznatcích přírodních věd. Co si myslí špičkový vědec o vzniku života na naší Zemi? Každý den se pomocí supermikroskopů přesvědčuji o tom, že život je mimo vší pochybnost geniálně vyprojektován... říká profesor Král.

  V časopisu dále najdete články s užitečnými informacemi a radami z oblastí, které zajímají nás i lidi okolo.  

  „Nejezte polévku tak horkou, jak se uvaří.“ Článek vám pomůže odpovědět na záludné otázky: Je stres dobrý nebo špatný? Pomáhá nám nebo nás ničí? A co mohu udělat pro to, abych jeho špatné dopady v mém životě co nejvíce snížil?

  „Jak přežít dospívání svého dítěte?“ Máme je rádi, patří k nám, ale někdy to opravdu není snadné…

  Začínáte další pokus o snížení své váhy nebo teprve uvažujete jak na to. Informace, které vám mohou pomoci najdete v článku „Jak uspět při hubnutí“.    

  Časopis ke stažení v elektronické podobě.

  Slova a informace mají velkou sílu. Darujte časopis svým známým, můžete jim pomoci s odpověďmi na otázky, které je napadají.  Časopis Za obzorem můžete v potřebném počtu objednat u svého traktátníka, nebo napište na náš e-mail: adventorion(zavináč)adventorion.cz. Dotovaná cena jednoho kusu je 6 Kč. 

   

   

 • 21.března 2013

  Pokud chcete stáhnout podklady pro Modlitební týden mládeže 2013 "Oživení, které stojí za to" v elektronické podobě, můžete stáhnout zde.

 • 18.března 2013

   

  Jedinečná série 16 přednášek s názvem Bible pro každého

  V pražském kulturním domě Krakov od 18.března do 13.

  dubna 2013.

  Přednáší John Bradshaw, It is written ministry

  Začátek přednášek vždy od 18.00 hodin.

  Po přednášce můžete zakoupit knihy našeho vydavatelství, každý čtvrtek se slevou 10%.

   

  http://www.bibleprokazdeho.cz

 • 13.února 2013

  Národní týden manželství je opět bohatší

  Desítky výstav, diskusí, plesů, přednášek, partnerských kurzů, koncertů, poutí a happeningů se zamykáním zámků věrnosti na mostech a házením klíčů do řeky po celé České republice odstartovalv pondělí 11. února letošní již sedmý ročník valentýnského Národního týdne manželství, který má téma „Manželství je umění", zapojuje se do něj řada dalších měst a potrvá do neděle 17. února. Patronkou je tentokrát poslankyně Evropského parlamentu Zuzana Roithová. „Žít v trvalém svazku a věnovat se tak výchově nové generace je cesta, na které oba manželé musí neustále překonávat společně všemožné těžkosti vnější i vnitřní. Udržovat trvalý harmonický vztah je vlastně specifický druh umění, kterému se učíme po celý život," uvedla Zuzana Roithová, která je vdaná pětatřicet let.

  Množství kreativních nápadů a zkušeností, jak tvořit jedinečná manželství, budou lidé sdílet na akcích a v prostorách místních komunit, občanských sdružení, církví, rodinných a mateřských center, s odborníky i laiky. Jejich cílem je nabídnout příležitost pro všechny páry udělat něco malého pro svůj vztah a společně oslavit funkční manželství, které je stále vzácnější, i když je podle průzkumů pro většinu lidí stále tím nejdůležitějším.

  Téma „Manželství je umění“ odkazuje na fakt, že každý dobrý vztah je nutné tvořit. „Rozpad rodiny nemusí být normou, pokud nenecháme zdi mezi námi vyrůst tak, že už se nedají překonat. Manželství je umění, které zvládne každý, pokud chce“, řekl Jan Frolík, jeden z organizátorů Národního týdne manželství. Akce letošního ročníku jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.tydenmanzelstvi.cz.

  Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce 2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě. Jeho posláním je připomenout rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

  Pro další informace kontaktujte:

  Petr Činčala, PhD., Koordinátor Národního týdne manželství

  Mobil: 777 815 481

   

  Jan Frolík, tiskový mluvčí Národního týdne manželství

  Mobil: 602 200 159

  info@tydenmanzelstvi.cz

  www.tydenmanzelstvi.cz

   

  Posláním Národního týdne manželství je připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity v týdnu Valentýna zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném a politickém prostoru.

 • 26.října 2012

  ...milost ve vztazích

  Jitřenka 2013

  Již tři roky se v průzkumech shoduje více než 90 % populace na tom, že největší životní hodnotou je spořádaná rodina s věrným partnerem. Tato touha je v ostrém rozporu s realitou, která je charakterizována nefunkčními rodinami a následnými rozvody. Často můžeme slyšet stesky na narušené vztahy i v křesťanském prostředí. Proto bylo navrženo, aby se církev na různých úrovních příští rok věnovala tématu péče o vztahy v rodinách. Jedním z projevů tohoto nasměrování je i vydání jitřenky zabývající se partnerskými a rodinnými vztahy, která nás bude provázet každý den v roce 2013. Najdete v ní úvahy od mnoha autorů, které jsou věnované teologickému vymezení rodiny, stvoření člověka, biblickému zdůvodnění partnerství, ale také myšlenkám o samotě, o touze člověka po společenství a o smyslu života, který je postaven na službě a nesobecké lásce k druhým.

 • 22.října 2012

  Do školky za kamarády

  Máte doma kluka nebo holčičku, kteří půjdou do školky? V půvabně ilustrované knížce Renaty Kaminské a ilustrátora Pepy Poppera se děti setkají s hračkami, které prožívají podobné věci jako malí předškoláci. Modré autíčko Šimon se bojí do školky, protože neví, co jej tam čeká, s mašinkou Zuzankou si zase nikdo nechce hrát, protože je moc velká. Zkusí to Šimon, nebo bude mít obavy, aby kamarádstvím s mašinkou neztratil u ostatních hraček?

  Ve chvíli, kdy naši nejmenší opouštějí ochrannou bariéru domova a jdou do mateřské školky, můžeme jim třeba na příběhu hraček ukázat, co je může mezi dětmi čekat a jak takovou těžkost řešit. 

  Do školky za kamarády je první z třídílného cyklu knížek pro předškoláky - Odvážní kamarádi. 

 • 24.září 2012

  Přednášky modlitebního týdne - ke stažení

  Modlitební přednášky na tento rok – pro dospělé i pro děti (Advent 9/2012) nesou název Boží slovo a probuzení církve. Modlitební týden bude probíhat od 3. do 10. listopadu. Elektronickou verzi (včetně formátu pro čtečky) najdete  zde.

  Kniha Vlastimila Fűrsta: Co když Bible nelže vznikla spoluprací autora s mladými lidmi a přístupnou formou se věnuje otázkám, které si pokládají všichni, kdo chtějí prožívat opravdovou víru. K přijetí víry nestačí vyrůst v křesťanském společenství: je třeba najít si osobní cestu k Pánu Bohu. Knihu je možné dobře využít na pravidelných schůzkách mládeže, ale ocení ji i ti, kteří se s křesťanstvím teprve seznamují.  

   

   

   

 • 24.srpna 2012

  Nový časopis Za obzorem - magazín pro všechny, kteří chtějí vidět dál.

    Zamyšlení socioložky Jiřiny Šiklové s trefným názvem: "Nenechme se oblbovat", kde najdete třeba i důvod, proč se nemáme dívat na politiku zcela negativně, článek o tom, jak si máme správným způsobem vážit sami sebe, recenzi filmu z letošního Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech ale i rady co dělat při migréně. Nejen tato témata, ale i další zajímavé články pro chvíle odpočinku a nové informace o tělesném, duševním a duchovním zdraví najdete v časopise Za obzorem. 

  Vybíráme z obsahu: 

  Rizikové slůvko „jenom“

  Hovořil jsem s jednou svojí klientkou a ta mi na otázku, jaké je její povolání, odpověděla: „Já jsem jenom zdravotní sestra.“ Jenom. (Aha, ona není paní doktorka, ona je jenom zdravotní sestra.) Odpověděl jsem jí, že si rukou sester velice vážím, protože když jdu k svému panu doktorovi na odběr krve, pokaždé žádám, aby mi ji vzala sestřička, které se to vždy povede napoprvé. Panu doktorovi jsem dával minimálně patnáct pokusů. Musel jsem jí trochu zvedat sebevědomí. Přijde jiný klient a já mu dávám stejnou otázku: „A co vy děláte?“ „Já jsem jenom truhlář,“ odpoví. A já říkám: „Páni dobrý, jenom? A když uděláte okna, jdou zavřít?“ On říká: „Všechna.“ Já říkám: „Tak to máte zlatý ruce. Doma máme dvě okna ještě z národního podniku a nikdy nešlo pořádně zavřít ani jedno.“

  Max Kašparů 

  Časopis ke stažení v elektronické podobě.

  Pokud toužíte říci lidem kolem vás o Ježíši a máte pocit, že nenacházíte správná slova, prolistujte časopis a zjistěte, zda byste chtěli oslovit vaše přátele a známé právě jeho prostřednictvím. Pokud ano, objednejte si u svého traktátníka potřebný počet výtisků, které můžete rozšířit ve svém okolí, nebo napište na náš e-mail: adventorion(zavináč)adventorion.cz. Základní cena jednoho kusu je 25 Kč, ale slevy pro nákup více kusů jsou opravdu velké. 

   

   

 • 06.července 2012

   Průvodce studiem Bible: Dopisy církvi v Tesalonice

  Každé čtvrtletí připravujeme Průvodce studiem Bible, ve třetím čtvrtletí letošního roku můžeme studovat Listy Tesalonickým. Studijní texty, jejichž autorem je Jon Paulien - děkan teologického semináře na univerzitě v Loma Lindě, můžete stáhnout z internetu nebo brožované objednat v našem nakladatelství adventorion[at]adventorion.cz. Vydali jsme současně i knihu stejného autora: Pavlovy listy Tesalonickým, v níž přibližuje kontext doby v 1. století n. l. a přináší exegetické poznámky a souvislosti k biblickým textům.

  Jon Paulien píše: „V padesátých letech 20. století napsal proslulý irský dramatik Samuel Beckett, pozdější nositel Nobelovy ceny za literaturu, slavnou divadelní hru Čekání na Godota. Ta vypráví o dvou nešťastných tulácích, kteří čekají u cesty na nějakého Godota, který by snad měl přijít a zachránit je z nesmyslnosti a absurdnosti života.

  „Godot se jmenuje?“ ptá se Estragon.

  „Myslím,“ odpoví Vladimír.

  Jak tam tak Vladimír s Estragonem stojí a utěšují se nadějí, že snad Godot přijde, přechází jim před očima celé procesí lidského utrpení, klopýtání a životních pádů. Jsou znuděni nejen vší bolestí života, ale především jeho naprostou nesmyslností…

  „Zítra se oběsíme,“ povídá Vladimír. „Ledaže by přišel Godot.“

  „A když přijde?“ ptá se Estragon.

  „Budeme spaseni.“

  Tajemný Godot ale nikdy nepřijde, což znamená, že spaseni nebudou. Něco takového se vlastně ani neočekávalo. Beckett chtěl v této hře poukázat na absurditu a beznaděj lidského života. Ve srovnání s pohledem na život, který nám nabízí Bible, je to neuvěřitelný kontrast. Zásadní rozdíl je zvláště patrný při čtení dvou dopisů, které apoštol Pavel adresoval křesťanům ve městě Tesalonika. Křesťané v Tesalonice, podobně jako postavy v Beckettově hře, museli čelit každodenním stresům, tlakům, zápasům, a dokonce i otevřenému nepřátelství a pronásledování. Život jim zkrátka, stejně jako nám, přinášel mnohé těžké chvíle. Mohli kvůli tomu propadnout pocitu marnosti, zoufalství a pesimismu, který výstižně vyjádřil Beckett ve svém dramatu. Tesaloničtí křesťané však měli pevnou naději – naději postavenou na tom, co pro ně udělal Kristus, naději spojenou s úžasným zaslíbením Ježíšova druhého příchodu (jemuž se Beckett posmíval). I když Pavel musel tesalonické křesťany napomínat kvůli některým významným etickým i teologickým problémům, přesto jim (a přeneseně i nám) napsal jedny z nejkrásnějších a nejpovzbudivějších slov, která v Bibli můžeme číst:

  „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte“ (1Te 4,16–18). Znáte snad krásnější poselství o naději?“

  „V průběhu tohoto čtvrtletí nahlédneme prostřednictvím dvou Pavlových dopisů do života jednoho z prvokřesťanských městských sborů a jeho členů. Budeme sledovat jejich boje a obtíže, kterým museli čelit, a zvláště jejich vyrovnávání se s bolestivou skutečností, že se Kristus stále ještě nevrátil. Je fascinující, že i když tehdejší křesťané žili v odlišné době a kultuře, přesto se mnohé z Pavlových myšlenek týkají oblastí, které jsou aktuální i dnes. Také my stále čekáme. Ne na tajemného Godota, ale na Pána Ježíše, jehož smrt na kříži při jeho prvním příchodu na tuto zemi je zárukou jeho slavného druhého příchodu.

   

   

 • 04.května 2012

  ADRA – 20. výročí založení pobočky v České republice

   Ředitelem Adry je Jan Bárta, který je autorem textu i ilustrací knihy Kohouti kokrhají všude stejně, v níž popisuje  setkání se zajímavými lidmi v - pro nás - exotických zemích. ADRA byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.

  V České republice začala ADRA působit v květnu roku 1992, a to nejprve jako nadace, jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Pracovníci ADRA postupem času rozšířili své pole působnosti a začali sami realizovat různé pomocné programy. S nárůstem pracovní agendy a v reakci na legislativní změny bylo v roce 1994 založeno občanské sdružení ADRA. Jeho úkolem je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice, oslavy dvacátého výročí proběhnou pod záštitou místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga.

  ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA ČR usiluje o zvyšování úrovně života a zdraví obyvatel České republiky, rozvojových zemí a všech lidí, kteří její pomoc potřebují. A to bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

  ADRA ČR se angažuje nebo angažovala v Bangladéši, Barmě, Bosně a Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu a Zambii.

  V České republice vede vzdělávací programy Projekt není problém (určen pracovníkům neziskových organizací) a PRVák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. ADRA spravuje rovněž několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a každoročně uděluje cenu Michala Velíška určenou těm, kdo nezištně poskytují pomoc občanům nacházejícím se v přímém ohrožení.

 • 27.dubna 2012

   Květen – nabídka nových knih

  Nakladatelství Advent-Orion připravilo pro krásný měsíc květen několik velmi zajímavých knih. Chtěli bychom vás pozvat na Cestu přátelství a Cestu radosti v knize Kudy do nebe – 3. Pokud máte rádi cizí země a setkání se zajímavými lidmi z různých koutů naší planety, tak vás zaujme kniha Jana Bárty: Kohouti kokrhají všude stejně.

  Možná že právě v těchto dnech přemýšlíte o otázce co se s námi děje po smrti, nebo znáte někoho, kdo prožil ztrátu blízkého člověka a mohla by jej oslovit kniha Geralda Wheelera: Za branami smrti.

  Vyberte si z nabídky nakladatelství Advent-Orion knihu pro sebe nebo jako dárek svým blízkým.

   

  Kudy do nebe 3 - Cesta přátelství / Cesta radosti

  Po cestách dalšího dílu z edice Kudy do nebe se čtenáři dostávají k hodnotám, které se z našich uspěchaných životů zaplavených kdejakými starostmi leckdy vytrácejí – k přátelství a radosti. Obě tyto cesty se navzájem podporují: přátelé nám pomáhají pociťovat radost ze života a naopak vědomé rozhodnutí vidět každý okamžik jako jedinečný a naplnit jej radostí způsobuje, že si lépe uvědomujeme cenu přátelství.

  Krátké příběhy, zamyšlení a citáty, které chtějí obohatit vaše životní putování, jsou doplněny ilustracemi Petera Matise.

   

  Jan Bárta: Kohouti kokrhají všude stejně

  Jan Bárta, ředitel humanitární organizace a ilustrátor, v knize vzpomíná na své mládí, přináší zajímavé postřehy ze současnosti, ale především píše o práci humanitární organizace ADRA a situaci lidí, kterým pomáhá. Jako stříbrná nit se knihou line setkání s kohouty, kteří jsou na celém světě stejní. Druhou zásadní linkou je setkání s neštěstím, které sice provází lidi v různých odstínech po celé zeměkouli, přesto si však při čtení této knihy můžeme uvědomovat a pociťovat vděčnost, že jsme to my, kdo žijeme na té menší a blahobytnější části světa.

   

  Gerald Wheeler: Za branami smrti

  Většina lidí v západním světě smrt odmítá. Přestože je odvěkou součástí života, lidé ji vědomě přehlížejí a snaží se na ni nemyslet. Teprve ztráta blízké osoby v nás vyvolává otázky po smyslu života a smrti. Chceme vědět, zda je toto násilné rozloučení definitivní. Ptáme se po tom, kam odešel náš blízký, zda je nějak „nehmotně“ přítomen, zda nás vidí.

  V této knize najdete nejen poznatky o tom, co o přirozenosti a fungování lidského mozku a těla odhaluje věda, ale především výklad toho, co o smrti a posmrtném stavu říká Bible. Kniha se vyznačuje poctivým hledáním odpovědí na otázky, zda existuje lidská duše, zda existuje reinkarnace a jestli po smrti pokračuje život dál.

  Autor svůj výklad prokládá konkrétními zkušenostmi lidského umírání, včetně výpovědí těch, kteří zažili klinickou smrt. Náboženské, filozofické i vědecké pohledy na smrt a dění po ní konfrontuje s učením převážně Starého, ale i Nového zákona. V závěru se autor věnuje koncepci vzkříšení a objasňuje proroctví o nové zemi, kde „smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly“. • 27.března 2012

  Ellen Whiteová - Velké drama věků

  V seznamu elektronických dokumentů je umístěna kniha Velké drama věků od Ellen Whiteové (ke stažení je ve formátu pdf).

 • 07.března 2012

  Balíček tří knih VELKÉ DRAMA VĚKŮ za výhodnou cenu

  Pokud si v březnu objednáte tři knihy Velké drama věků od Ellen Whiteové, obdržíte je za cenu 448 Kč.

 • 02.března 2012

  Kniha Adventisté sedmého dne věří v elektronické podobě

  V seznamu elektronických dokumentů je vyvěšena kniha Adventisté sedmého dne věří ve formátu pdf. Stále je možné získat knihu i v tištěné podobě (jak v češtině, tak ve slovenštině). 

 • 19.února 2012

  Vytvořme společně jitřenku na rok 2013!

  Milí spolupracovníci,


  oslovuji vás všechny, kterým leží na srdci partnerské vztahy a fungující rodiny v naší církvi.
  Na závěr každého z posledních tří roků se podle opakovaných průzkumů shoduje více než 90 % populace na tom, že největší životní hodnotou je spořádaná rodina s věrným partnerem. Tato touha je v ostrém rozporu s realitou, která je charakterizována nefunkčními rodinami a následnými rozvody. Často můžeme slyšet stesky na narušené vztahy i v křesťanském prostředí. Pro naše okolí je každá rozpadající se věřící rodina silným důkazem toho, že křesťanství nemá žádnou moc. Někdy si v církvi jako vedoucí, nebo i jednotliví členové, připadáme ve snaze o nápravu naprosto bezmocní. Jsem však přesvědčen, že kdybychom se systematicky věnovali vztahům v rodině, dosáhli bychom vyšší kvality vztahů s našimi nejbližšími a menší rozvodovosti.


  Jedním z nástrojů takové systematické reformace – vedle přednášek, kázání, témat kazatelských shromáždění, vydání knihy roku, vysílání rádia a televize – je vydání jitřenky zabývající se partnerskými a rodinnými vztahy, která by nás provázela každý den v roce 2013. Chtěl bych poprosit vás, kteří si vážíte svého partnerského vztahu, ať jste kazatelé, knižní evangelisté, vedoucí křesťanského domova nebo členové církve, pokud sdílíte obavy o naše rodiny v církvi, napište krátkou epizodu, příběh, postřeh ze svého partnerského a rodinného života. Užitečné by byly i příspěvky člověka, který hledá partnera nebo jej ztratil. Každá zkušenost by měla upozorňovat na určitý text Bible nebo z něho vycházet. Příspěvků může být několik, ale cílem takové jitřenky je, aby se v ní představilo více lidí, aby se stala odrazem praktického života, zaujala pestrostí náhledů životní poutě za Ježíšem Kristem, obsahovala povzbuzující příklady, ale i selhání, která Bůh obrátil k dobrému, spojila nás v jednotě, ubezpečila, že v boji víry nejsme osamoceni, obrátila k pokoře v Ježíši Kristu a odhalila sobectví, kterým jsme často v mezilidských vztazích ovlivněni.


  Děkujeme i za ty příspěvky, které nebudou formálně a jazykově na úrovni (protože tyto stránky projevu lze napravit), ale těšíme se na příspěvky, které – i když poznamenané lidskou slabostí – se pod vlivem Ducha svatého stanou poučením, mezníkem a cestou k vítězství v Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu.


  Za oddělení Křesťanského domova Česko-Slovenské unie Aleš Zástěra

  Příspěvky prosím posílejte do 31. března na adresu Advent-Orion: Roztocká 5, 160 00 Praha 6 nebo na e-mail: hrachovcova[zavinac]adventorion.cz

 • 08.února 2012

  JMÉNO, CHARAKTER, POSLÁNÍ (Modlitební týden mládeže 2012)

  V seznamu elektronických dokumentů jsou umístěny texty k modlitebnímu týdnu mládeže s názvem JMÉNO,CHARAKTER, POZNÁNÍ ve formátu pdf.

 • 01.února 2012

  Elektronické dokumenty ve formátech epub, mobi a pdf

  Nově jsme zřídili "skladiště" elektronických dokumentů, ve kterém budou postupně uveřejňovány materiály ve formátech epub, mobi a pdf pro elektronické čtečky.

 • 07.prosince 2011

  Výhodná nabídka

  V prosinci 2011 a lednu 2012 stojí kniha Pastorův blog 188 Kč. Pokud si v těchto měsících zakoupíte tři knihy

  Širší souvislosti, obdržíte je za cenu 538 Kč.

 • 07.listopadu 2011

  Tip na dárek

  Abyste mohli darovat svým známým a přátelům knihu Začalo to zklamáním... a končí nadějí: Když byli křesťané ještě sekta, připravili jsme pro vás balíček tří knih za cenu 198 Kč

 • 18.října 2011

  Novinky

  V rubrice Novinky byly nově přidány knihy Jak vzácná milost... (jitřenka na rok 2012) Touha po Bohu: Praktická cesta křesťanské spirituality a Ti, kteří se vrátili.

   

 • 21.září 2011

  Jitřenka 2012

  Jak vzácná milost…

  Přátelé, vykročte s důvěrou do nového dne. Složte všechna svá břemena a starosti u Ježíšových nohou. Pro něj není nic příliš těžké ani příliš bezvýznamné. Pokud vás něco tíží – budíte se kvůli tomu uprostřed noci, musíte na to celý den myslet – odevzdejte mu to. On vám chce dát pokoj. Chce, abyste byli v bezpečí bez ohledu na to, že kolem vás zuří bouře a poryvy větru bičují vaši tvář. On má kormidlo pevně ve svých rukou. Na nic nečekejte a nechejte se jím vést. Udělejte to hned teď. (str. 198)

  Někteří z Vás již u svých traktátníků i v našem nakladatelství sondovali, o čem bude jitřenka pro rok 2012 a jak bude vypadat. Chceme Vám ji proto představit.

  Téma praktických a velmi čtivých duchovních zamyšlení bude po celý rok zaměřeno na Boží milost. Velmi pěkně ho charakterizuje název knihy Jak vzácná milost…, jež odkazuje na jednu z nejoblíbenějších křesťanských písní, která vypráví překrásný příběh o milosti. O milosti, která zachraňuje. O milosti, která proměňuje.

  Když byla vybírána kniha, která bude jitřenkou v dalším roce, základním vodítkem jste byli Vy – čtenáři. Dnešní doba se vyznačuje informační přehlceností. Proto je jitřenka na příští rok připravena tak, aby čtenáře povzbudila a „pohladila“. Věříme, že texty jitřenky Vás budou provázet celým dalším rokem a budou Vám přinášet každý den pozitivní impulzy do Vašeho života víry.

  Autorem duchovních zamyšlení je William G. Johnsson, hluboce věřící člověk, misionář, učitel, autor několika knih a dlouholetý redaktor časopisů Adventist Review a Adventist World. V úvodu se dotýká vzniku této knihy: „Trvalo mi dlouho, než jsem jako křesťanský spisovatel pochopil, že jedinou významnou postavou, o níž má smysl psát, je Ježíš plný milosti… Již samotný rukopis je výsledkem Jeho milosti. Dva týdny poté, co jsem se pustil do psaní těchto zamyšlení, mně došlo, že jde o ten nejnáročnější úkol, jaký jsem kdy v životě dostal. Nedokázal jsem si představit, jak bych mohl stopy Jeho milosti, které zanechal na tomto světě, vetkat do slov. A vidíte, kniha leží před Vámi; chválím za to Pána.“

  Jitřenka na příští rok ale bude mít i nový „plášť“. Při přípravě jsme se inspirovali podobnými knihami v zahraničí. Jitřenka tedy bude nově připravena jako kniha s pevnými deskami. Jednotlivé dny budou označeny pouze číslem v měsíci – jitřenka nebude vázána na konkrétní kalendář v roce 2012 (ten bude do knihy včetně západů slunce vložen jako záložka). Pokud se Vám bude líbit, budete ji moci číst i v dalších letech, nebo ji budete moci koupit na některý další rok svým přátelům.

  Přejeme si, abyste příští rok začínali či končili dny s jitřenkou. Věříme, že každodenní pohled na zázrak Boží milosti Vám přinese radost do Vašeho života a obohatí Váš vztah s Bohem.

  Kolektiv nakladatelství

  Odpuštění je základní lidská potřeba, kterou do nás vložil Bůh. Zášť, zahořklost a rozhořčení ničí naše tělo. Ubírají nám síly a zhoršují činnost imunitního systému. Zjistilo se, že hněv je jednou z hlavních příčin vysokého krevního tlaku. Pokud člověk, který trpí vysokým krevním tlakem v důsledku hněvu, odpustí druhým křivdy, jeho krevní tlak se výrazně sníží.

  Cesta milosti je cestou odpuštění. Je to život bez zahořklosti, nenávisti a ukřivděnosti. Místo těchto negativních emocí nastupuje soucit, laskavost a tolerance. Je to způsob, jak žít harmonicky a vytvořit si trvalý vztah s Bohem. Udělejme si dnes Osobní den odpuštění. (str. 267)

 • 21.září 2011

  Novinky

  V rubrice Novinky byly nově přidány knihy Cesta ke svobodě: Jak překonat své každodenní závislosti a pracovní sešit k této knize.

 • 19.září 2011

  Novinky

  V rubrice Novinky byly nově přidány knihy Hroší příběhy i s pracovním sešitem, Co nikdo neřekl manželce kazatele a Církvení řád.

 • 15.září 2011

  Advent č. 9 - modlitební přednášky

  Na webové stránce časopisu Advent jsou ke stažení ve formátu pdf modlitební přednášky pro dospělé a čtení pro děti při modlitebním týdnu.

 • 24.srpna 2011

  Novinky

  V rubrice Novinky byly nově přidány knihy Elíša a Americké spirituály.

 • 24.srpna 2011

  Výhodná nabídka

  Pokud si od října do konce roku 2011 objednáte knihu Rady pro církevod Ellen Whiteové, obdržíte k ní zdarma knihu Proroci jsou lidé.

 • 26.dubna 2011

  Rozloučení s Radkem Danielem

  V sobotu 23. dubna 2011 zcela nečekaně zemřel náš spolupracovník a kolega z nakladatelství Radek Daniel. Dlouhá léta vytvářel jako odpovědný redaktor encyklopedie a knihy se zdravotní tematikou pro práci knižních evangelistů. Byl obdarován citem pro působivé vyjadřování, jenž plně využíval jako překladatel několika svazků Ellen Whiteové i knih určených pro členy sborů naší církve. Výrazná byla i jeho autorská činnost. Napsal několik úspěšných knih pro děti. Dalším jeho význačným autorským počinem bylo převyprávění příběhu Ježíše Krista pro mladé lidi s názvem Přišel, zemřel, zvítězil.

  Ve vydavatelském plánu nakladatelství na tento rok je několik „políček“, u nichž je napsáno jméno Radek Daniel. Měl přeložit knihu Evangelizace od Ellen Whiteové, připravit jitřenku na další rok a několik útlejších knih pro členy církve, napsat knihu pro děti a převyprávět pro mladé lidi Ježíšova podobenství. Některé z těchto knih, na nichž Radek Daniel pracoval, budou dokončeny a vydány, některé však žel již nikdy nevyjdou.

  „Hospodin můj hlasitý pláč slyší, Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.“ (Žalm 6,9.10)

  „A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl… Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života.“ (Zj 20,11.12)

 • 01.dubna 2011Připravili jsme pro Vás balíček tří knih od Ellen Whiteové (Cesta k vnitřnímu pokoji, Perly moudrosti a Myšlenky o naději) za výhodnou cenu 478 Kč.
 • 21.ledna 2011

  Představení V. Fürsta, jeho blogu a knihy v Křesťanském magazínu v ČT

 • 27.prosince 2010Dnes zemřel náš kolega a výjimečný člověk - Karel Špinar.

  Portrét na HopeTV

  Rozhovor v časopisu Advent

 • 20.prosince 2010V nakladatelství vyšlo leporelo - O Ježíši a dětech a kniha UnRapped - příběh dvou raperů. Více informací najdete v rubrice Novinky...
 • 25.listopadu 2010Nechte zaslat knihu Přišel, zemřel, zvítězil svým přátelům jako dárek. Více najdete na:

  http://www.advent-orion.cz/darek-prisel-zemrel-zvitezil

 • 22.listopadu 2010Na iDNESu vyšla recenze na knihu Pastorův blog:

  Česká literatura možná našla svého Roberta Fulghuma

 • 03.listopadu 2010Právě vyšla nová kniha s názvem Pastorův blog od Vlastíka Fürsta - více informací najdete pod tlačítkem Novinky...
 • 20.října 2010Nakladatelství Advent-Orion vydalo tři nové knihy: jitřenku pro rok 2011 s názvem Momentky Boha, knihu určenou pro duchovní život s názvem Víra krok za krokem a dětskou knihu Koucourek se vrací. Další podrobnosti najdete v rubrice Novinky.
 • 30.září 2010Čtení pro děti při modlitebním týdnu si můžete stáhnout na této adrese:

  Čtení pro děti při modlitebním týdnu

 • 30.září 2010Přednášky pro modlitební týden (13.-20. listopadu) pro dospělé si můžete stáhnout na této adrese:

  Přednášky modlitebního týdne

 • 19.dubna 2010K dispozici jsou již oba pracovní sešity k novým dílům Filipových dobrodružství. Děti si v nich mohou zábavnou formou zopakovat témata knih, procvičit si logické myšlení a naučit se chovat zodpovědně k přírodě i k druhým.
 • 02.února 2010Na našich stránkách si můžete stáhnout přednášky pro Týden křesťanského domova, který probíhá od 6.2. do 13.2.2010.
 • 11.ledna 2010Byla vydána kniha Dějiny církve adventistů sedmého dne v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jde o dlouho očekávanou odbornou studii historika a teologa Jiřího Piškuly, který čtenáře seznamoval s dějinami církve mj. i na stránkách časopisu Advent.
 • 03.listopadu 2009Archiv časopisu Advent a popis aktuálních čísel najdete na nové webové stránce http://advent.advent-orion.cz.
 • 23.října 2009Po delší odmlce byl opět dotištěn zpěvník Zpívejme Hospodinu. Jedná se o malé provedení s akordy.
 • 23.října 2009Vydali jsme další dva díly Filipových příběhů - Filipova prázdninová dobrodružství a Filip na ostrově Šťastného života. K oběma dílům připravujeme pracovní sešity.
 • 22.října 2009Vydali jsme knihu Tajemství jeskyně oblíbeného autora pro děti A. S. Maxwella. Jde o dobrodružný příběh ze severního Skotska a je určen dětem od 9 do 12 let.
 • 05.května 2009Byly vytištěny knihy Věrní přátelé 1 - 5. Po dokončení výroby CD se zvukouvou nahrávkou textu knihy budou v prodeji v druhé polovině května.
 • 05.května 2009Vyšla kniha Křesťanem dnes...
 • 05.května 2009Vyšla kniha Rady pro církev
 • 23. října 2008Modlitební přednášky (pro děti i pro dospělé) najdete v rubrice Periodika jako Advent 10/2008.
 • 21. října 2008Omalovánky ke knize Filipova nová dobrodružství
  S Božím slovem na každý den 2009: G. R. Knight ...na hoře Blahoslavenství
 • 21. září 2008Bolesti hlavy a jak nad nimi zvítězit.
 • 11. září 2008Pracovní sešit ke knize Filipova nová dobrodružství
 • 05. září 2008Byl upraven internetový obchod. Nyní je možno nakupovat v internetovém obchodě bez registrace nebo přihlášení.
 • 22. května 2008Vyšla kniha Encyklopedie léčivých rostlin.
 • 21. března 2008Vyšla kniha Filipova nová dobrodružství. Připravujeme pracovní sešit s omalovánkami.
 • 11. března 2008Vyšla kniha Širší souvislosti - "třetí díl" knihy Zlaté ruce.
 • 19.ledna 2008Vyšla kniha Poslední dny.
 • 21.ledna 2008Vyšla kniha Neobyčejná dobrodružství 2. Společně s prvním dílem lze knihy zakoupit "v balíčku" se slevou 10 %
 • 15.ledna 2008Časopis Advent ročník 2007 je kompletně možný si prohlédnou v kategorii Periodika. Nové čtyři knižní novinky: Výchova ( Ellen Gould Whiteová ), Podobenství o Boží milosti ( Morris Venden ), Neobyčejná dobrodružství ( Radek Daniel, Lenka Procházková ), Život bez deprese ( Neil Nedley, M. D. ).
 • 02.ledna 2008Od 1.ledna byly upraveny ceny. Úprava odráží zvýšenou daň z přidané hodnoty. Dále pak byly zdraženy některé knihy edice Drama věku. Některé knihy ostatních edicí byly zlevněny.
 • 18.září 2007Právě vyšla nová kniha od autorů Hans Diehl a Aileen Ludingtonová: Umění žít zdravě.
 • 31. července 2007Byl uveden do provozu internetový obchod! Diskuzní kniha je opět v provozu.
 • 13. června 2007Přidány dvě novinky: Nevařte podle kuchařek a Proroci jsou lide.
 • 23. května 2007Přidáno nové číslo časopisu Advent. Dále přidány studijní přílohy. V novinách naleznete knižní novinky: Od slávy k úpadku a Hledání identity.
 • 20. února 2007Je možno si stáhnout Přednášky modlitebního týdne mládeže 2007 a to ve dvou kvalitách.
 • 04. února 2007Přibyla nová kniha s názvem Dopisy z vyhnanstvi.
 • 20. ledna 2007Přidáná přednáška Křesťanský domov 2007: Správné využívání Božích darů v rodine.
 • 13.ledna 2007Přibyla nová kniha do edice New Start s názvem Síla zdraví.
 • 07.ledna 2007Kompletni změna designu a Advent r. 2006 byl kompletně doplněn.

Advent-Orion

Roztocká 5
Praha 6 - Sedlec
160 00
Tel.: 605 210 377
E-amil: adventorion[at]adventorion.cz

© 2009 Advent-Orion
Design & Code by Petr Kubík - Strankynet.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on - line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.