0

Nakladatelství Advent-Orion

Vydáváme knihy s tematikou zdravotně osvětovou, výchovnou, psychologickou, dětskou a duchovní. Zdravotní edice New Start se zabývá otázkami životního stylu v oblasti prevence a užívání přirozených léčebných prostředků. V edici Harmonický život vycházejí knihy, které nabízejí optimální možnosti fungujících mezilidských vztahů, zejména pak v rodině. Dětem je určena řada knih, které přinášejí dobré rady v oblasti zdraví, ekologie a etiky. Edice Drama věků je zaměřena na duchovní a náboženskou tematiku.

Aktuálně z nakladatelství
28.3.2018

Rozsáhlá publikace z pera lékaře, vědce a uznávaného lektora Neila Nedleyho představuje informace a postupy, které mohou změnit náš život k lepšímu. Zde je několik úryvků z autorovy předmluvy:

"Dnešní  doba  nepřeje  hlubokým  myšlenkám.  Objektivní  a  ukázněné uvažování v širokých souvislostech se stalo věcí minulosti. Kritické myšlení i emoční pohoda však nemusejí být ztraceným uměním. Díky porozumění a následné aplikaci principů, které vám budou představeny, můžete dosáhnout špičkových duševních výkonů.

Ztracené umění myslet je na současném trhu tou nejucelenější knihou o emoční inteligenci. Je rozdělena do tří hlavních oblastí, kterým je nutné se věnovat, pokud nám jde o emoční i mentální zdraví. První část se zabývá našimi skutečnými myšlenkami, a to s důrazem na myšlenkové vzorce, které narušují naše emoční zdraví. Následující oddíl popisuje chování, které silně ovlivňuje naše psychické schopnosti. Nakonec se budeme zabývat principy, které našemu mozku umožňují vyrovnat se například se zásadními změnami v životě nebo nečekanou ztrátou, umožňují udělat obtížná rozhodnutí nebo upravit svůj styl života. Všechny tři uvedené oblasti jsou velmi důležité. Trojnožka ztrácí svou stabilitu, pokud jedna noha chybí. Podobně i snaha aplikovat pouze část toho, co tato kniha popisuje, povede k nerovnováze jak emoční, tak myšlenkové. 

Kniha pojednává o celostním přístupu k člověku a aplikaci tohoto přístupu v životě a terapii. Proto je velmi vhodná pro zdravotníky, obzvláště pak pro profesionály zabývající se duševním zdravím. Ti jistě ocení i detailní návody a četné odkazy. 

Cílem této knihy je zlepšení vaší emoční i obecné inteligence, což obvykle vede ke zvýšení úspěšnosti v životě. Principy zde popsané mohou pomoci nejen lidem nábožensky zaměřeným, ale i těm žijícím úplně nenábožensky. Prosím vás, abyste bez ohledu na své duchovní zaměření přijímali zde použité příklady ze starověku bez předsudků. Pokud jim porozumíte a aplikujete je, mohou zásadně pomoci optimalizovat fungování vašeho čelního laloku.

Při čtení knihy Ztracené umění myslet otevřete svou mysl, odhoďte předsudky a pokuste se přijmout a naučit se něco nového. Věřím, že díky tomu dosáhnete zlepšení emoční inteligence, kvalitnějších vztahů a budete prožívat šťastnější a úspěšnější život."    Neil Nedley

 

  

19.10.2017

·         9. číslo časopisu Advent opět přináší několik článků k zamyšlení a informace o službě lidem se speciálními potřebami. Dočteme se také o aktivitách vězeňské duchovenské služby a obecně o službě kaplanů. Kromě zpráv najdeme v časopise také pozvání a aktivity, které se chystají.

·         Při čtení jitřenky v příštím roce 2018 se budeme společně s Vlastimilem Fürstem zamýšlet nad biblickými texty, jejichž společným tématem je putování lidstva. Proto název „Vydrž, stojí to za to!“ je motivující k vytrvalosti nejen při čtení, ale také na cestě víry s naším Spasitelem.

·         George R. Knight platí za fundovaného historika, zejména v případě dějin naší církve. Jeho pojetí výkladové knihy k Evangeliu podle Marka odráží vztah k dějinám a přibližuje svět v Ježíšově době. Kniha vychází v komentářové řadě Bible pro dnešek ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem.

 

5.5.2017

 

·      V novém čísle časopisu Advent č. 4/2017 zaujme čtenáře poměrně rozsáhlé zamyšlení vedoucího mládeže z Holandska (br. Tom de Bruin) nad společenskou situací dnešního světa kolem nás a nad tím, jaký to má dopad na naše postavení a možnosti nést světu evangelium. Najdeme zde také články „obvyklých autorů“ jako Enocha Martínka – o spolehnutí se na moc Božího Ducha, Jana Fürsta – o církvi jako kameni úrazu, MUDr. Jany Krynské – o obtížích s pohybovým aparátem našeho těla. Blížící se čas letních aktivit signalizují oznámení a pozvánky – jen si vybrat…

·     Jiří Beneš dokončil a poskytl k vydání svou monografii, kterou pojmenoval: Svatá slova v knize Jozue. Kniha vychází v ediční řadě připravované společně s Adventistickým teologickým institutem – Bible pro dnešek. Kromě dvou obecných kapitol o knize Jozue a o Jozuovi samotném publikace nabízí podrobný rozbor Hospodinova slova, které zaznívá v této biblické knize. Látka je zpracována s pečlivostí autorovi vlastní a nabízí příležitost proniknout v textu hlouběji než pouze zůstávat u dojmů z prvního přečtení. Odborný text uvítají zájemci o teologii, ale také upřímně hledající laici. Zralost autora se projevuje především jeho schopností představit široké souvislosti a hluboké pravdy způsobem, který je srozumitelný.

19.1.2017

·   Nová dětská kniha Martin na cestě kolem světa opět pochází od slovenských autorů. Tentokrát naši hrdinové poznávají cizí země a setkávají se s jinými kulturami.

·    Pro děti je i další publikace – Biblická časová osa. Srozumitelným způsobem pomáhá dětem, aby poznaly, jak šly po sobě jednotlivé příběhy v Bibli a zasazuje je i do širšího kontextu. 

·     V Adventu č. 1 najdete první část seriálu o reformaci, která je zaměřena na život a dílo Martina Luthera. V časopisu je dále zamyšlení o křesťanské službě ve městech, informace z Výboru Česko-Slovenské unie a mnoho zajímavých zpráv z oddělení církve, institucí i sborů. V rubrice Impulz, která je určena pro mladé i ty ostatní, je uveřejněno ohlédnutí za misijní akcí „Dotkni se nebe“, která probíhala v Uherském Hradišti. V rubrice Zdravý životní styl je pak představeno, proč církev adventistů propaguje zdravou životosprávu.

·      Poslední (dvacátá) misijní brožura v edici Znamení doby má název Příběh Bible.

·      Adventistický teologický institut otevřel svou novou ediční řadu „Bible pro dnešek“ knihou profesora Nového zákona na Teologické fakultě Andrewsovy univerzity Ranko Stefanovice (původem z bývalé Jugoslávie) Zjevení Janovo. Výklad je srozumitelný a přináší řadu nových podnětů nejen pro odborníky-teology, ale i pro čtenáře z řad laiků.

·         Přednášky pro modlitební týden mládeže se již nebudou tisknout, ale budou k dispozici počátkem března pouze v elektronické podobě.